cowMjølk er allment kjent som ein næringsrik drikk for folk i alle aldra. Det er ein god kilde til protein, kalsium, vitamin D, kalium og andre vitamina og minerala.

Til tross for dei helsemessige fordelane av mjølk, falt forbruket av mjølk i USA til sitt lavast nivå på nesten 30 år i 2011. Med meir enn halvparten av vaksne kutter mjølk helt ut av kosthaldet, ifølge US Department of Agriculture. I Noreg har forbruket gått ned med 2,24% , mens forbruket på ekstra lett mjølk har gått opp 8% første halvdel av 2012, ifølge melk.no. Ein større bevisstheit om laktoseintoleranse har noko å gjera med nedgangen i mjølkeforbruket.

Førekomsten av laktoseintoleranse – manglende evne til å fordøye mjølkesukker laktose, varierer mykje mellom land og etnisiteter. For eksempel er det bare ein liten prosentandel av folk av nord-europeisk avstamning som er laktoseintolerandte, mens det motsette er tilfelle for folk i Øst-asiatisk avstamming.

I følge enkelte anslag kan to tredjedeler av verdens vaksne befolkning ikkje fordøye laktose, andre estimerer at det er nærmare tre fjerdedeler.

Men kvifor fortsetter nokon menneskjer å drikke mjølk i voksen alder?

Som alle pattedyr kan menneskelige spedbarn produserer formidable mengder av laktase, et enzym som tillater kroppen å fordøye laktose. Uten laktase, kan spedbarn ikkje fordøye den næringsrike mjølka mødrene produserer. På rundt 5 år reduserast laktase produksjonen, mulig for å bidra til avvenning.

For ca 7500 år sidan i Sental-Europa starta ein genetisk mutasjon, dette førte til at nokon menneskjer starta å produsera laktase godt inn i vaksen alder. I følge ein studie i tidsskriftet PloS Computational Biology fra 2009.

Korleis laktose toleranse i utgangspunktet spreidde seg er ikkje heilt klart. Ein teori antydar at bønder med det muterte genet som var laktose toleranse vandra ut av Sentral-Europa. De tok med seg tamme vekstar som ikkje var egna for det nye miljøet. Med dårlige avlingar og kanskje forureina vannkilder, blei dei i aukande grad presset til ku mjølk for næring. Dette førte til at mjølk frå kyr blei ein fast del av kosthaldet.

Menneskjer som var på randen til svolt og ikkje hadde det muterte genet døde av laktose-indusert diare. Dei voksne som produserte laktase var i stand til å fordøye laktose og førte dette genet vidare til neste avkom.